Moja zóna

AUTOMIK s.r.o.

Zakvášov 1521/31, 017 07 Považská Bystrica
47311622
2023813594
SK2023813594
nezistený
19.07.2013
Veľkoobchod s diel.voz.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
-0,17
0,56
63,6 %
-2,94 tis. €
-172,8 %
2020/2019
136 tis. €
-3,9 %
2020/2019
-0,06
-178,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAUTOMIK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyAUTOMIK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

SkóringAUTOMIK s.r.o.


3,4
0,36
0,07
1

Zisk pred zdanenímAUTOMIK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDAAUTOMIK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod AUTOMIK s.r.o.


Štatutári AUTOMIK s.r.o.


Spoločníci AUTOMIK s.r.o.


Predmety podnikania AUTOMIK s.r.o.


Kataster AUTOMIK s.r.o.


Skrátené výkazy AUTOMIK s.r.o.