Moja zóna

Adam Rigó

Kováčska 493, 925 72 Selice
47317281
Nemá
nezistený
26.06.2013
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A