Moja zóna

AXO INVEST, s.r.o.

Kvačalova 51, 821 08 Bratislava
47326662
2023817103
Nemá
nezistený
23.07.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0,01
0,28
93,2 %
-118 €
40,1 %
2020/2019
14,3 tis. €
2,8 %
2020/2019
-0
36,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAXO INVEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

TržbyAXO INVEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

SkóringAXO INVEST, s.r.o.


1,8
0,07
0,21
0,31

Zisk pred zdanenímAXO INVEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

EBITDAAXO INVEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
9 tis. €
8 tis. €
7 tis. €

Koneční uživatelia výhod AXO INVEST, s.r.o.


Štatutári AXO INVEST, s.r.o.


Spoločníci AXO INVEST, s.r.o.


Predmety podnikania AXO INVEST, s.r.o.


Kataster AXO INVEST, s.r.o.


Skrátené výkazy AXO INVEST, s.r.o.