Moja zóna

Tree house SK s.r.o. „v konkurze“

Bakossova 3/c, 974 01 Banská Bystrica
47336021
2023819116
Nemá
nezistený
24.07.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,25
0,72
85,9 %
1,7 tis. €
N/A
0,04
N/A
N/A

Zisk


2014
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE