Moja zóna

ORI-ORSZÁGH, s.r.o.

Zemné 740, 941 22 Zemné
47361913
2023829148
SK2023829148
5-9 zamestnancov
13.08.2013
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,85
-10,39
0,49
91,8 %
-16,3 tis. €
25,2 %
2020/2019
184 tis. €
-27,5 %
2020/2019
-0,85
26,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskORI-ORSZÁGH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbyORI-ORSZÁGH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €

SkóringORI-ORSZÁGH, s.r.o.


0,31
0,08
0
0,65

Zisk pred zdanenímORI-ORSZÁGH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDAORI-ORSZÁGH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod ORI-ORSZÁGH, s.r.o.


Štatutári ORI-ORSZÁGH, s.r.o.


Spoločníci ORI-ORSZÁGH, s.r.o.


Predmety podnikania ORI-ORSZÁGH, s.r.o.


Kataster ORI-ORSZÁGH, s.r.o.


Skrátené výkazy ORI-ORSZÁGH, s.r.o.