Moja zóna

DOP - KONT, s.r.o.

SNP 29, 908 73 Veľké Leváre
47362766
2023844295
SK2023844295
5-9 zamestnancov
22.08.2013
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
-0,54
0,31
95 %
-21 tis. €
-246,1 %
2020/2019
1,75 mil. €
-19,3 %
2020/2019
-0,03
-254,7 %
2020/2019
1,74 mil. €
-99 %
2021/2020
N/A

ZiskDOP - KONT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

TržbyDOP - KONT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringDOP - KONT, s.r.o.


1,29
0,05
0,14
1,68

Zisk pred zdanenímDOP - KONT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDADOP - KONT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod DOP - KONT, s.r.o.


Štatutári DOP - KONT, s.r.o.


Spoločníci DOP - KONT, s.r.o.


Predmety podnikania DOP - KONT, s.r.o.


Kataster DOP - KONT, s.r.o.


Skrátené výkazy DOP - KONT, s.r.o.