Moja zóna

Andrej Čmelík

Vinohrádok 1628, 901 01 Malacky
47379375
Nemá
nezistený
01.09.2013
Ost.osobná pozemná dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A