Moja zóna

Sisa Ranč s.r.o.

Lubeník 143, 049 18 Lubeník
47380179
2023858474
SK2023858474
nezistený
28.08.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,03
1,72
40 %
678 €
10,1 %
2020/2019
10,4 tis. €
396,8 %
2020/2019
0,02
21,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE