Moja zóna

refys s.r.o.

Pannónska 1658/13, 900 21 Svätý Jur
47382546
2023872884
SK2023872884
2 zamestnanci
24.09.2013
Inžinierske čin,poraden.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,5
0,72
2,46
31,5 %
43,6 tis. €
134,8 %
2020/2019
161 tis. €
27,2 %
2020/2019
0,5
70,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Ziskrefys s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Tržbyrefys s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Skóringrefys s.r.o.


12,04
0,68
0
2,93

Zisk pred zdanenímrefys s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDArefys s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod refys s.r.o.


Štatutári refys s.r.o.


Spoločníci refys s.r.o.


Predmety podnikania refys s.r.o.


Kataster refys s.r.o.


Skrátené výkazy refys s.r.o.