Moja zóna

Doktel s.r.o.

Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
47391367
2023849586
SK2023849586
nezistený
10.09.2013
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,57
1
0,43
156,6 %
-1,37 tis. €
12,7 %
2020/2019
432 €
-86,3 %
2020/2019
-0,57
-163,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE