Moja zóna

STADE travel and consulting agency, s.r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
47400412
2023861675
Nemá
1 zamestnanec
12.09.2013
Čin.cestov.kancelárií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,88
-2,09
0,47
10,3 %
-8,01 tis. €
-190,6 %
2020/2019
70 €
-99,9 %
2020/2019
-1,88
-485 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE