Moja zóna

SVETLO s.r.o.

908 74 Malé Leváre
47403357
2023859134
SK2023859134
nezistený
24.09.2013
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
-0,07
0,03
150,7 %
1 tis. €
124,4 %
2020/2019
31,5 tis. €
30 %
2020/2019
0,04
124 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSVETLO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

TržbySVETLO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

SkóringSVETLO s.r.o.


n/a
-0,51
0,13
7,22

Zisk pred zdanenímSVETLO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

EBITDASVETLO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod SVETLO s.r.o.


Štatutári SVETLO s.r.o.


Spoločníci SVETLO s.r.o.


Predmety podnikania SVETLO s.r.o.


Kataster SVETLO s.r.o.


Skrátené výkazy SVETLO s.r.o.