Moja zóna

B-luxor s.r.o.

Lány 529/1, 958 04 Partizánske
47405261
Nemá
nezistený
19.09.2013
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod B-luxor s.r.o.


Štatutári B-luxor s.r.o.


Spoločníci B-luxor s.r.o.


Predmety podnikania B-luxor s.r.o.


Kataster B-luxor s.r.o.


Skrátené výkazy B-luxor s.r.o.