Moja zóna

CEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“

Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava
47419547
2023857770
Nemá
nezistený
13.09.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
-0,09
55,08
3,5 %
-11,4 tis. €
-30,2 %
2020/2019
N/A
-0,33
-50,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

TržbyCEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringCEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


n/a
0,96
n/a
28,23

Zisk pred zdanenímCEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

EBITDACEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Koneční uživatelia výhod CEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


Štatutári CEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


Spoločníci CEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


Predmety podnikania CEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


Kataster CEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“


Skrátené výkazy CEREAL SLOK s.r.o. „ v likvidácii“