Moja zóna

BaS SLOVAKIA, s. r. o.

Školská ulica 251/17, 018 64 Košeca
47431920
2023877482
Nemá
nezistený
01.10.2013
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskBaS SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyBaS SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €

SkóringBaS SLOVAKIA, s. r. o.


2,62
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímBaS SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDABaS SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod BaS SLOVAKIA, s. r. o.


Štatutári BaS SLOVAKIA, s. r. o.


Spoločníci BaS SLOVAKIA, s. r. o.


Predmety podnikania BaS SLOVAKIA, s. r. o.


Kataster BaS SLOVAKIA, s. r. o.


Skrátené výkazy BaS SLOVAKIA, s. r. o.