Moja zóna

DC GRBA, s. r. o.

Ul. 1. mája 25, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
47440171
2023927004
Nemá
2 zamestnanci
19.10.2013
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,27
0,23
0,01
653,3 %
-4,61 tis. €
-683,3 %
2020/2019
33 tis. €
-25,6 %
2020/2019
-1,27
-534,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskDC GRBA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyDC GRBA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringDC GRBA, s. r. o.


-4,03
-5,53
n/a
0,09

Zisk pred zdanenímDC GRBA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDADC GRBA, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod DC GRBA, s. r. o.


Štatutári DC GRBA, s. r. o.


Spoločníci DC GRBA, s. r. o.


Predmety podnikania DC GRBA, s. r. o.


Kataster DC GRBA, s. r. o.


Skrátené výkazy DC GRBA, s. r. o.