Moja zóna

MALMAN, s.r.o.

Strážovská 1, 974 11 Banská Bystrica
47445025
2023871487
SK2023871487
2 zamestnanci
02.10.2013
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,54
0,92
1,29
41,6 %
23,2 tis. €
1 626,7 %
2020/2019
99,9 tis. €
140,4 %
2020/2019
0,54
454,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE