Moja zóna

SIGI & Co. s. r. o.

Kollárova 4268/35, 036 01 Martin
47445807
2023925552
Nemá
nezistený
01.11.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,06
0,68
13,2 %
-823 €
-114,4 %
2020/2019
404 €
-94,5 %
2020/2019
-0,05
-120,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSIGI & Co. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbySIGI & Co. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringSIGI & Co. s. r. o.


2,73
0,87
n/a
7,65

Zisk pred zdanenímSIGI & Co. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDASIGI & Co. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod SIGI & Co. s. r. o.


Štatutári SIGI & Co. s. r. o.


Spoločníci SIGI & Co. s. r. o.


Predmety podnikania SIGI & Co. s. r. o.


Kataster SIGI & Co. s. r. o.


Skrátené výkazy SIGI & Co. s. r. o.