Moja zóna

Naozaj s. r. o.

Pod Rovnicami 13, 841 04 Bratislava
47459565
2023901462
Nemá
nezistený
12.10.2013
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,14
0,06
73,3 %
790 €
48,5 tis. €
0,04
N/A
N/A

Zisk


2014
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE