Moja zóna

PCL s. r. o.

Revištské Podzámčie 3, 966 81 Žarnovica
47469498
2023877130
Nemá
nezistený
02.10.2013
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

2,6
38,5 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE