Moja zóna

Axxor s.r.o.

Bélu Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota
47490012
2023912792
Nemá
1 zamestnanec
28.10.2013
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Axxor s.r.o.


Štatutári Axxor s.r.o.


Spoločníci Axxor s.r.o.


Predmety podnikania Axxor s.r.o.


Kataster Axxor s.r.o.


Skrátené výkazy Axxor s.r.o.