Moja zóna

Sofort s.r.o.

Mládežnícka 16, 974 04 Banská Bystrica
47492503
2023926157
Nemá
1 zamestnanec
22.10.2013
Generál.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,29
-1,45
1,28
79,7 %
-1,63 tis. €
-818,9 %
2020/2019
2,84 tis. €
-36 %
2020/2019
-0,29
-1 034,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE