Moja zóna

Vladimír Pír

900 67 Láb
47508876
1072681104
Nemá
0 zamestnancov
17.10.2013
Námorná osob.doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A