Moja zóna

Nova k. s.

Záhradkárska 5, 949 01 Nitra
47514116
2023947541
SK2023947541
nezistený
21.11.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,11
0,85
0,01
113,1 %
-8,77 tis. €
-908,6 %
2016/2015
N/A
-0,11
-127,8 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE