Moja zóna

INNOV H2O k. s.

Komenského 22, 945 01 Komárno
47521163
2023929050
SK2023929050
nezistený
08.11.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,05
0,01
27,9 %
-9,32 tis. €
4 %
2020/2019
N/A
-0,04
2,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE