Moja zóna

CEROS 112, s.r.o.

Družstevná 2, 831 04 Bratislava
47533943
2023956715
Nemá
nezistený
27.11.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,4
0,45
12,76
11,4 %
2,26 tis. €
261,9 %
2016/2015
4 €
-66,7 %
2016/2015
0,4
1 335,7 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE