Moja zóna

Mária Biháryová

900 68 Plavecký Štvrtok
47552930
Nemá
15.12.2013

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A