Moja zóna

Dobiaš, s.r.o.

Opatovecká 354/8, 951 97 Žitavany
47559233
2023975899
SK2023975899
1 zamestnanec
12.12.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,21
-0,39
2,12
45,7 %
-7,28 tis. €
-167,3 %
2020/2019
48,8 tis. €
-45,5 %
2020/2019
-0,21
-197,4 %
2020/2019
50,4 tis. €
-56,8 %
2021/2020
N/A

ZiskDobiaš, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyDobiaš, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringDobiaš, s.r.o.


3,7
0,54
0,11
2,79

Zisk pred zdanenímDobiaš, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDADobiaš, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Dobiaš, s.r.o.


Štatutári Dobiaš, s.r.o.


Spoločníci Dobiaš, s.r.o.


Predmety podnikania Dobiaš, s.r.o.


Kataster Dobiaš, s.r.o.


Skrátené výkazy Dobiaš, s.r.o.