Moja zóna

ORITA, s.r.o.

Kúpeľná 495/35, 050 01 Revúca
47589426
2023980024
Nemá
1 zamestnanec
21.12.2013
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,2
0,51
83,5 %
301 €
501,3 %
2019/2018
11,4 tis. €
182,8 %
2019/2018
0,03
166,1 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE