Moja zóna

Trans Pevas s.r.o.

Okružná 3239, 900 01 Modra
47593105
2024027423
Nemá
nezistený
01.02.2014
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
-0,06
-301 €
N/A
-0,06
N/A
N/A

Zisk


2014
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE