Moja zóna

EduVia s.r.o.

Severná 1405/7, 974 01 Banská Bystrica
47604930
2024008019
Nemá
nezistený
03.01.2014
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,01
0,8 %
-53 €
80,3 %
2020/2019
N/A
-0,01
80 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE