Moja zóna

AMART s.r.o.

Námestie slobody 9/22, 971 01 Prievidza
47609869
2024008635
Nemá
nezistený
28.01.2014
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-3,69
-14,92
0,4
75,3 %
-3,24 tis. €
-4 931,3 %
2018/2017
1,17 tis. €
-81,8 %
2018/2017
-3,69
-27 485 %
2018/2017
N/A
N/A

ZiskAMART s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

TržbyAMART s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringAMART s.r.o.


0,04
0,25
0,06
1,33

Zisk pred zdanenímAMART s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

EBITDAAMART s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

Koneční uživatelia výhod AMART s.r.o.


Štatutári AMART s.r.o.


Spoločníci AMART s.r.o.


Predmety podnikania AMART s.r.o.


Kataster AMART s.r.o.


Skrátené výkazy AMART s.r.o.