Moja zóna

Michaela Suchovská

Školské Námestie 29, 906 38 Rohožník
47661283
Nemá
nezistený
01.02.2014
Kadernícke,kozmet.služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A