Moja zóna

Avignon Group, s. r. o.

Révová 7, 811 02 Bratislava
47661623
2024063393
Nemá
nezistený
15.02.2014
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskAvignon Group, s. r. o.


2014
2015
2016
2017

TržbyAvignon Group, s. r. o.


2014
2015
2016
2017

SkóringAvignon Group, s. r. o.


1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímAvignon Group, s. r. o.


2014
2015
2016
2017

EBITDAAvignon Group, s. r. o.


2014
2015
2016
2017

Koneční uživatelia výhod Avignon Group, s. r. o.


Štatutári Avignon Group, s. r. o.


Spoločníci Avignon Group, s. r. o.


Predmety podnikania Avignon Group, s. r. o.


Kataster Avignon Group, s. r. o.


Skrátené výkazy Avignon Group, s. r. o.