Moja zóna

RAVMAX s.r.o.

Prístavná 10, 821 03 Bratislava
47695889
2024076373
SK2024076373
nezistený
03.04.2014
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,07
1,98
29,1 %
-8,92 tis. €
-432,3 %
2020/2019
N/A
-0,05
-492,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskRAVMAX s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyRAVMAX s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringRAVMAX s.r.o.


24,24
0,71
n/a
4,09

Zisk pred zdanenímRAVMAX s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDARAVMAX s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Koneční uživatelia výhod RAVMAX s.r.o.


Štatutári RAVMAX s.r.o.


Spoločníci RAVMAX s.r.o.


Predmety podnikania RAVMAX s.r.o.


Kataster RAVMAX s.r.o.


Skrátené výkazy RAVMAX s.r.o.