Moja zóna

Ján Vachálek

Železničiarska 23, 900 51 Zohor
47706406
Nemá
nezistený
01.03.2014
Baliace čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A