Moja zóna

Zoltán Viktor VikIT

Narcisová 3, 927 05 Šaľa
47725630
1086446911
Nemá
nezistený
01.05.2014
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A