Moja zóna

IKJU k.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
47735635
2024070862
SK2024070862
nezistený
29.03.2014
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,05
1,31
49,7 %
5,52 tis. €
117,4 %
2020/2019
10,7 tis. €
-49,4 %
2020/2019
0,03
116,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE