Moja zóna

Patrik Györi

925 85 Neded
47739291
Nemá
nezistený
26.03.2014
Ost.osobná pozemná dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A