Moja zóna

Katarína Štefanisková KA-3-NA

Bankovská 21, 091 01 Stropkov
47760435
Nemá
nezistený
01.05.2014
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A