Moja zóna

Haus Bau, v.o.s. v likvidácii

Družstevná 10, 949 01 Nitra
47796758
2024097735
Nemá
nezistený
29.05.2014
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,16
100 %
N/A
3,3 tis. €
-89 %
2015/2014
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE