Moja zóna

Mária Víziová BELLA MÓDA

925 83 Žihárec
47797738
Nemá
nezistený
21.05.2014
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A