Moja zóna

Ing. Vladimír Hocko - EURODISKY

092 32 Miňovce
47805765
Nemá
0 zamestnancov
01.06.2014
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A