Moja zóna

Miloš Pápay

Hlavná 492, 951 32 Horná Kráľová
47816929
Nemá
nezistený
01.07.2014
Ost.osobná pozemná dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A