Moja zóna

Ján Vereš

Ľudovíta Štúra 9, 951 31 Močenok
47821124
Nemá
nezistený
11.06.2014
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A