Moja zóna

pannonia consulting k.s.

Rovná 527/4, 946 56 Dulovce
47828340
2024134365
Nemá
nezistený
01.08.2014
Čin.súv.s krajin.úpravou

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,25
0,04
92,5 %
3,15 tis. €
-48,8 %
2020/2019
4,54 tis. €
-46,7 %
2020/2019
0,02
-49,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE