Moja zóna

CELUKIM Company Group, s. r. o.

Smaragdová 5, 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce
47857943
2024123728
Nemá
nezistený
09.08.2014
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,13
0,16
6,14
15,1 %
699 €
-17,8 %
2020/2019
12,7 tis. €
263 %
2020/2019
0,13
-21,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCELUKIM Company Group, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyCELUKIM Company Group, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringCELUKIM Company Group, s. r. o.


n/a
0,85
n/a
23,54

Zisk pred zdanenímCELUKIM Company Group, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDACELUKIM Company Group, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €

Koneční uživatelia výhod CELUKIM Company Group, s. r. o.


Štatutári CELUKIM Company Group, s. r. o.


Spoločníci CELUKIM Company Group, s. r. o.


Predmety podnikania CELUKIM Company Group, s. r. o.


Kataster CELUKIM Company Group, s. r. o.


Skrátené výkazy CELUKIM Company Group, s. r. o.