Moja zóna

Konštantín Kováč

V. Šrobára 6, 927 01 Šaľa
47901454
Nemá
0 zamestnancov
10.09.2014
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A