Moja zóna

M-S oss s.r.o.

Trenčianska 822/19, 018 51 Nová Dubnica
47953209
2024154143
SK2024154143
1 zamestnanec
08.11.2014
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,16
1,16
79,6 %
1,58 tis. €
-54,8 %
2019/2018
155 tis. €
33,7 %
2019/2018
0,03
-88,3 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskM-S oss s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

TržbyM-S oss s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringM-S oss s.r.o.


1,93
0,2
n/a
1,22

Zisk pred zdanenímM-S oss s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAM-S oss s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod M-S oss s.r.o.


Štatutári M-S oss s.r.o.


Spoločníci M-S oss s.r.o.


Predmety podnikania M-S oss s.r.o.


Kataster M-S oss s.r.o.


Skrátené výkazy M-S oss s.r.o.