Moja zóna

O&T s.r.o.

Okružná 574/24, 900 42 Dunajská Lužná
47974222
2024173393
SK2024173393
nezistený
01.01.2015
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,07
1,81
45,2 %
-1,73 tis. €
28,8 %
2020/2019
N/A
-0,04
26,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskO&T s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyO&T s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €

SkóringO&T s.r.o.


4,68
0,55
n/a
1,87

Zisk pred zdanenímO&T s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAO&T s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod O&T s.r.o.


Štatutári O&T s.r.o.


Spoločníci O&T s.r.o.


Predmety podnikania O&T s.r.o.


Kataster O&T s.r.o.


Skrátené výkazy O&T s.r.o.